4 prace tworzące cykl “Białowieża – w głab lasu” – 4 works forming the series “Białowieża – into the depths of the forest”

99.00

Description

4 prace tworzące cykl “Białowieża – w głab lasu”

wykonane przez Andrzeja Masianisa

absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Format grafik A4 (21/29,5cm) ,

technika- serigrafia(prace sygnowane), każdy cykl numerowany

Papier dobrej jakości w kolorze ecry

4 works forming the series “Białowieża – into the depths of the forest”

made by Andrzej Masianis

a graduate of the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. A4 graphics format (21 / 29.5cm),

technique – serigraphy (signed works), each cycle numbered

Good quality paper in ecry color