4 prace tworzące cykl pt. “Walczące Archanioły” 4 works creating a series entitled “Fighting Archangels”

99.00

Description

4 prace tworzące cykl pt. “Walczące Archanioły”

wykonane przez Andrzeja Masianisa

absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Format grafik A4 (21/29,5cm) ,

technika- serigrafia(prace sygnowane), każdy cykl numerowany

Papier dobrej jakości w kolorze ecry.

prace można odebrać również osobiście

4 works creating a series entitled “Fighting Archangels”

made by Andrzej Masianis

a graduate of the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. A4 graphics format (21 / 29.5cm),

technique – serigraphy (signed works), each cycle numbered

Good quality paper in ecry color.

the works can also be picked up in person