4 prace tworzące cykl pt.”Mitologia germańska” 4 works creating the series “Germanic Mythology”

99.00

Description

4 prace tworzące cykl pt.”Mitologia germańska”

wykonane przez Andrzeja Masianisa

absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Format grafik A4 (21/29,5cm) ,
Grafika nr.1 “Thor i Jormungand” 2.”Odyn , Frigg i Loki” 3.”Walkiria” 4.”Pojmanie Lokiego”

technika- serigrafia(prace sygnowane), każdy cykl numerowany

Papier dobrej jakości .

4 works creating the series “Germanic Mythology”

made by Andrzej Masianis

a graduate of the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. A4 graphics format (21 / 29.5cm),
Graphic no. 1 “Thor and Jormungand” 2. “Odin, Frigg and Loki” 3. “Valkyrie” 4. “Loki’s capture”

technique – serigraphy (signed works), each cycle numbered

Good quality paper.